ĐỪNG SỢ!

“Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Chúc anh em được bình … Continue reading

KHẢI HOÀN CA HALLELUJA

Đêm huyền linh bỗng rực sáng muôn trùng Tiếng Thiên Thần thăm thẳm tận thiên cung Từ đáy cốc bão bùng Ngài trỗi dậy Cơn say yêu nhân loại đến kỳ cùng Ngày thứ ba nhân loại tỉnh cơn say … Continue reading

TAM NHẬT VƯỢT QUA

Thứ Bảy Tuần Thánh Sống Thứ Bảy Tuần Thánh với Đức Maria Tất cả mọi cách sống Kitô giáo chân chính, đời sống giáo dân, tu sĩ hay linh mục, đều trải qua những”đường hầm”dài dằng dặc, trong đó chẳng … Continue reading

TRỞ VỀ

Lm Nguyễn Tầm Thường Nói trở về là nói tới mình đang ở xa. Xa nhà, nay tôi trở về. Cái khoảng cách không gian cho ta cảm tưởng rõ ràng một sự cách biệt. Khi định nghĩa trở về … Continue reading