12 CÁCH ĐỂ HẠNH PHÚC

1. Quyết tâm sống hạnh phúc … Tìm niềm vui trong những điều đơn giản. 2. Tận dụng hoàn cảnh. Chẳng ai có mọi sự, đời ai cũng có niềm vui chen lẫn với nỗi buồn. Bí quyết là cố … Continue reading

NGÀY THỨ 23 – Thứ Năm Sau Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay Lời Chúa Lc 11:23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”. Suy niệm: Hôm nay, … Continue reading