ĐỜI NGƯỜI LÀ CON ĐƯỜNG MỘT CHIỀU

Một bà cụ già nằm trên giường bệnh, được chuyển trong hành lang của một nhà thương, bà ngoái cổ lên nói với các cô y tá:
Các cô thông cảm nhé, tôi già, tôi đã 93 tuổi rồi!
Theo sau lời nói êm đềm này hình như có tiếng nức nỡ và thầm thì rằng:
Tôi không trẻ lại được nữa, vì đời người là con đường một chiều!
Đời người chỉ là con đường một chiều, đi từ lúc sinh ra cho đến lúc chết.

Trên con đường này không ai có thể trở lui lại được.
Nhưng đời người không phải chỉ là một con đường một chiều không lối thoát, mà đời người còn là con đường mang một ý nghĩa nữa, vì con đường một chiều này dẫn đưa con người từ khi sinh ra cho đến bên kia cõi sống đời đời.
Nếu chúng la cứ muốn trở lui vì chúng ta nghĩ rằng cuộc đởi đã bị chặn lối bởi cái chết.
Nhưng con đường một chiều không có nghĩa là con đường cụt mà là con đường dẫn đến một hướng nhất định, một tương lai có ý nghĩ và chắc chắn.
Đó là thiên đàng vinh hiển cho những ai tiếp nhận Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu phán:
“Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha ” (Ga 14. 6). (MV).

[trích trong 300 truyện hay ý đẹp]

Comments are closed.