YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ

Thưa quý OBACE, đáng lẽ cuộc sống kinh tế xã hội càng phát triển, thì nếp sống văn hóa văn minh cũng phải được nâng cao, thế nhưng nhìn vào thực tế xã hội Việt nam chúng ta, thì dường … Continue reading