Vợ Bỏ!

…Đức Giêsu nói, “Có nói có, không nói không” (Matt 5:37).  Ông hàng xóm khu chung cư người Việt từ hồi bị vợ bỏ đâm ra đổi tính đổi nết, đang hiền như con gái bỗng dưng cục cằn thô … Continue reading