ÁNH SÁNG NƠI CUỐI ĐƯỜNG

 “Lời nói lung lay, gương bày lôi cuốn” câu nói trên môi miệng người dân Việt Nam quả phù hợp với lời dạy bảo của Đức Giêsu hôm nay. Ngài muốn con cái của Ngài phải trở thành muối ướp … Continue reading