BỨC LINH ẢNH MẸ HẰNG CỨU GIÚP CÓ HAI GƯƠNG MẶT,

VRNs ( 31.01.2014) – Sài Gòn – Bức Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp có hai gương mặt, gương mặt của Đức Maria và gương mặt của Chúa Giêsu.

Bên gương mặt hiền từ nhân hậu, ánh mắt tha thiết yêu thương nhưng nhuốm vẻ ưu sầu lo lắng của Đức Maria, ta gặp được gương mặt hồn nhiên, thanh thản, bình an, thơ bé của Chúa Giêsu. Hai gương mặt kề sát bên nhau nhắc chúng ta nhớ đến biến cố Đức Maria cùng Chúa Giêsu lên đền thờ (Lc. 2, 22- 40).

Trong chuyến lên đền thờ Giêrusalem, Chúa Giêsu thơ bé đã được tiến dâng cho Thiên Chúa theo luật định, cũng là một cuôc tiến dâng của chính Chúa Giêsu cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa, bằng tất cả lòng tin yêu, Chúa Giêsu vào thế gian này với niềm phó thác cho Thiên Chúa Cha, cho chương trình của Thiên Chúa Cha, Ngài đến để thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha.

Hào quang bao quanh đầu Chúa Giêsu rực sắc vàng, nhưng bên trong hào quang rực rỡ sắc vàng ấy lại là hình thập giá, hy lễ của Chúa Giêsu là chính cuộc đời của Ngài, hy lễ thập giá thẫm đẫm màu đỏ máu cứu chuộc. Ngài thực hiện hy lễ ấy trong dáng vẻ ngả đầu vào Đức Mẹ.Thật vậy, sau này, ngay dưới chân thập giá ở núi Sọ, Mẹ Ngài đã có mặt và đón nhận hy lễ con mình như của chính mình vậy. Mẹ đã rất cản đảm để đứng thẳng, không suy sụp, không cuồng nộ, kết hợp với con mình, Mẹ ngả nhẹ vào con trong hy lễ toàn thiêu.

Ông già Simêon đã gặp được Chúa Giêsu, ông cất lời nói tiên tri về Hài Nhi, ông cũng nói về nỗi thống khổ Mẹ phải chịu “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.”. Gương mặt của Mẹ đã ưu sầu lo lắng về tội lỗi của nhân loại mà con của Mẹ phải gánh chịu.

Mọi nỗi khổ đau của chúng ta Chúa Giêsu đã mang lấy cả, Mẹ Ngài cũng chia sẻ gánh tội đời cùng với Chúa Giêsu, nhưng chính Chúa Giêsu đã đón nhận tội trần gian trong tâm hồn bình an, tín thác và mến yêu cùng tận. Mỗi người chúng ta nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp ban cho chúng tâm hồn bình an, đón nhận mọi thập giá trong cuộc đời.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành CSsR

Comments are closed.