VÌ SAO LOÀI NGƯỜI PHẢI CHẾT

Vì sao loài người phải chết
Nghe tiếng đồn một sơ dạy Thánh Kinh rất giỏi, nên Đức Giám Mục xuống thăm lớp Giáo lý Thánh Kinh. Sơ biết tin và đã chuẩn bị cho cả lớp để tiếp đón Đức Giám Mục. Đức Giám Mục im lặng ngồi quan sát, và Sơ bắt đầu nêu ra một câu hỏi:
- Em nào có thể cho biết vì sao bà Evà chỉ ăn trái táo cấm mà loài người lại phải chết?
Không em nào dám giơ tay ngoài trừ một em trai nghịch nhất lớp. Sơ hồi hộp chỉ vào em và nói:
- Tèo, em cho Đức Giám Mục và cả lớp biết vì sao?
Tèo mạnh dạn đứng lên trả lời:
- Thưa sơ vì trái táo đó là “táo Trung Quốc” ạ !
 
Đức Giám Mục vỗ tay la lớn: Hay !!!…
  
(Ghi chú: Trái cây, rau quả của Trung Quốc rất độc)

Comments are closed.