ÂU CHUYỆN TẠI ĐẠI HỌC STANFORD

CÂU CHUYỆN TẠI ĐẠI HỌC STANFORD The world is a wonderful place. What goe around comes around!s Thế giới này đúng thật là tuyệt vời. Khi bạn cho đi thứ gì, bạn sẽ nhận lại được những thứ tương tự! … Continue reading