TẢN MẠN VỀ CÁI “TÔI”!

Theo lối nhìn của tâm lý giáo dục và tâm lý đạo đức. Mỗi lần suy nghĩ về “cái tôi”, tôi lại nhớ lời của một vị thánh nhân: “Muốn làm thánh phải làm người trước đã” (St. Gioan Boscô). … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 28/11/2013

28/11/13 THỨ NĂM TUẦN 34 TN Lc 21,20-28 CHÚA CHĂN DẮT TÔI “Sẽ có những điềm lạ trên trời… Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em … Continue reading

Lẽ Sống: BÀ VỢ CỦA SOCRATE

28 Tháng Mười Một Bà Vợ Của Socrate Nhà hiền triết Hy Lạp Socrate chẳng may có một người vợ khó tính như chằng tinh. Nhưng ông đã chịu đựng tất cả những dở chứng của bà một cách kỳ … Continue reading