TỪ TỪ

Từ từ, từ ngữ được dùng nhiều trong đời sống hằng ngày, với mọi lãnh vực. Hai chữ này quen thuộc, nhẹ nhàng, ngọt tai: từ từ, từ từ đã nào, có gì đâu mà gấp, nhẩn nha đã, từ … Continue reading

ÐÂY BÀI CA NGHÌN TRÙNG

Photo THT. Ðây bài ca nghìn trùng! Vâng, đúng thế, từ dạo Ðức Giêsu gục đầu tắt thở trên thập giá, cuộc sống và cái chết của Ngài đã trở nên một bài ca nghìn trùng, một bản tình ca … Continue reading