HUẾ, ĐẤT THÁNH

Photo THT Các bạn trẻ thân mến, “Những giọt máu rơi xuống lòng Đất Mẹ, như hạt giống Nước Trời mong ngày đơm bông… Xác các ngài chết chôn dưới lòng Đất Mẹ, Như lễ tế thấp hèn dâng về … Continue reading