NHÀ CHÚA – NHÀ CẦU NGUYỆN

Suy Niệm Lời Chúa 22/11/13 THỨ SÁU TUẦN 33 TN Th. Xêxilia Lc 19,45-48 NHÀ CHÚA – NHÀ CẦU NGUYỆN “Đã có lời chép rằng: “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào … Continue reading

LẼ SỐNG: NỒI CHÁO TUYỆT VỜI

Lẽ Sống 22 Tháng Mười Một Nồi Cháo Tuyệt Vời Một hôm, có một người lạ mặt đến gõ cửa nhà của một bà góa nghèo để xin ăn. Nhưng người đàn bà cho biết trong nhà bà không còn gì … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 21/11/2013

21/11/13 THỨ NĂM TUẦN 33 TN Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ Mt 12,46-50 MỐI LIÊN HỆ MỚI “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là … Continue reading

LẼ SỐNG 21/11/2013

21 Tháng Mười Một Vâng ý Cha Dưới Ðất Cũng Như Trên Trời William Barlay, một học giả Kinh Thánh nổi tiếng người Anh đề nghị sửa một dấu trong Kinh “Lạy Cha” như sau: Giữa những câu “chúng con … Continue reading