SUY NIỆM LỜI CHÚA

17/11/13 CHÚA NHẬT 33 TN – Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam Lc 21,5-19 LINH HỒN CỦA NHÀ CHÚA “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng … Continue reading