LẼ SỐNG: TÔI TIẾP TỤC CUỘC CHƠI!

14 Tháng Mười Một Tôi Tiếp Tục Cuộc Chơi! Mới đây, tại Thụy Sĩ, người ta đã dùng điện thoại để phỏng vấn 1,200 người tại 20 thành phố khác nhau về việc chuẩn bị chết. Câu hỏi được đặt … Continue reading