BÍ QUYẾT XÉT MÌNH HAY NHẤT

Bí quyết xét mình hay nhất

 

Một ông mỗi khi xưng tội, ông kể hết các tội đã phạm một cách chi tiết. Cha giải tội ngạc nhiên hỏi:

- Ông làm thế nào mà nhớ hết được các chi tiết của tội như thế?

 

Ông trả lời:

- Thưa cha, con chẳng nhớ gì cả, nhưng là vợ con nhớ kể lại cho con.

 

Cha hỏi tiếp:

- Làm cách nào để bà kể lại tội cho ông nghe?

 

Ông trả lời tỉnh bơ:

- Thưa cha, trước khi đi xưng tội, con chọc cho bà ấy tức lên, thế là bà liền kể hết tội con ra cha ạ.

 

Cha xứ: Trời ???!!!

  

Comments are closed.