BÍ QUYẾT XÉT MÌNH HAY NHẤT

Bí quyết xét mình hay nhất   Một ông mỗi khi xưng tội, ông kể hết các tội đã phạm một cách chi tiết. Cha giải tội ngạc nhiên hỏi: – Ông làm thế nào mà nhớ hết được các … Continue reading