SUY NIỆM LỜI CHÚA 09/11/2013

09/11/13 THỨ BẢY TUẦN 31 TN Cung hiến thánh đường Latêranô Ga 2,13-22 NHÀ THỜ LÀ NHÀ CẦU NGUYỆN “Đền thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.” (Ga 2,21) Suy niệm: Thiên Chúa Đấng vô … Continue reading

THEO HOA RỤNG VỀ

Photo THT. Có một lần thiền sư Trường Sa đi dạo chơi trong núi trở về trể.  Khi Ông về đến thiền viện, vị thủ tọa đứng chờ hỏi, “Thưa Thầy đi đâu về, tăng chúng đang chờ Thầy?”  Trường Sa đáp, “Ta đi dạo … Continue reading