ĐÊM THẮP NẾN

Hình chụp đêm thắp nến cầu nguyện cho gx Mỹ Yên tại OC
Ảnh của Lê Trị 

Mỹ Yên đàn áp mịt mù
Xem dân như thể quân thù là sao?
Cầm quyền phải xử thế nào
Để cho đất nước tự hào mới hay.

 

(Trích thơ của Trầm Hương Thơ)

Comments are closed.