ĐỨC GM NGUYỄN THÁI HỢP : “PHẢI PHÁT TRIỂN XÃ HỘI DÂN SỰ Ở VIỆT NAM”

Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp ký tặng cho RFI Việt ngữ cuốn sách ” Công lý và Hòa bình trên Biển Đông”, do CLB Phaolô Nguyễn Văn Bình vừa phát hành năm nay.

Trong khuôn khổ chuyến đi châu Âu và châu Mỹ, ngày 16/07/2013, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Uỷ ban Công lý và Hòa bình đã ghé qua Paris. Nhân dịp này, ban Việt ngữ RFI đã được Đức Cha dành cho một cuộc phỏng vấn ngày 17/07 tại trụ sở Hội Thừa Sai Paris ( Missions étrangères de Paris ).

Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Giám mục Vinh đề cập đến những vấn đề không chỉ liên quan đến Giáo hội, mà còn liên quan đến đời sống chính trị của Việt Nam : sửa đổi Hiến pháp, nhu cầu xây dựng xã hội dân sự, việc kết án tù các nhà hoạt động Công giáo…

Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp
Thanh Phương/RFI

Comments are closed.