MỘT NGÀY NẮNG ĐẸP: ảnh chiêm niệm, thiền

Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Tạ ơn Chúa cả đầu ngày 
Ban cho trời đẹp hôm nay tuyệt vời 
Tâm thanh hướng tạ ơn Trời 
Ơn lành rải xuống muôn đời thế nhân.

(Trích thơ của Trầm Hương Thơ)

Nguồn Vietcatholic

Comments are closed.