MỘT NGÀY ĐẸP: ảnh chiêm niệm, thiền

Ảnh của Vũ đình Huyến, Lm. (CMC) 

Cảm tạ ơn lành sáng hôm nay
Khi mắt mở ra thấy đêm ngày
Muôn hoa tươi nở đùa hương sớm
Vạn màu muôn sắc bướm nồng say.

(Trích thơ của Trầm Hương Thơ)

Nguồn vietcatholic

Comments are closed.