LỤC BÁT MÙA THI

bây giờ chẳng biết tính sao.
Vô vàn trường lớp biết vào học đâu
     Học phí làm nhức cái đầu.
Ngày xưa nghề dạy ai giàu mặc ai.
     Bây giờ nói thế là sai.
Bao thầy cô giáo tiền xài như mưa.
     Người dân vất vả sớm trưa.
Sớm hôm  khó nhọc ,cày bừa, trong khi…
     Học xong chẳng biết làm gì.
Nhân văn, đi bán bánh mì dạo chơi.
     Tự nhiên, tiếp thị bia hơi.
Thể thao, cơ bắp tạm thời vác than.
     Cử nhân, kinh tế bán đàn…
Kĩ sư công nghệ gột ngan ,nuôi gà.
     Mĩ thuật đi hát đám ma.
Khó tin sư phạm lại ra bán chè.
Y      dược vốn lắm khắt khe
Mấy năm xin việc ai dè ở không.
     Tội thay cho chú Lâm ,Nông.
Không đủ kiên nhẫn ra công ghi đề.
     Bách khoa mà cũng ê chề.
Có anh bất mãn theo về trồng tiêu.
     Báo chí là nghiệp nói nhiều.
Kiếm không nổi việc để liều đi hoang.
     Hàng hải cứ tưởng là sang.
Vinasin bể thôi mang bằng về.
     Giao thông cũng lắm thảm thê
Bao năm học, tạm theo nghề lơ xe.
     Chuyện này trên bộ có nghe.
Mấy anh thạc sĩ theo ghe giã cào…
     Các nhà chiến lược tính sao?
Mai này thua cả dân Lào, dân Miên.
     Nhà thơ thiên hạ bảo điên.
Cổ kim thơ đổi ra tiền được đâu
     Thơ nôm “Bà chúa”chẳng giàu.
“Ông  hoàng” thơ mới nào đâu hơn gì?
     Bây giờ sẽ học ngành chi?
Xin người tư vấn mùa thi đang kề.
     Xin trời cho thoát cơn mê
Để cho chốn ảo tìm về cõi chân.
                HUY VỤ
nguồn Cao Bồi Già

Comments are closed.