LỤC BÁT MÙA THI

bây giờ chẳng biết tính sao. Vô vàn trường lớp biết vào học đâu      Học phí làm nhức cái đầu. Ngày xưa nghề dạy ai giàu mặc ai.      Bây giờ nói thế là sai. Bao thầy cô giáo tiền xài … Continue reading