LÀM ĐIỀU TỐT CHÚA MUỐN

Suy Niệm Lời Chúa
27/06/13 THỨ NĂM TUẦN 12 TN

Th. Syrilô, giám mục Alêxanri, tiến sĩ Hội Thánh
Mt 7,21-29

LÀM ĐIỀU TỐT CHÚA MUỐN

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)

Suy niệm: Một nhà tu đức vạch ra một trong âm mưu của ma quỷ không phải là cám dỗ ta làm điều xấu mà là cám dỗ ta làm điều tốt, nhưng không phải là điều tốt Chúa muốn. Lời Chúa hôm nay cảnh báo cho ta điều đó. Nếu chỉ siêng năng “đọc kinh, xem lễ”, tham dự những lễ nghi long trọng mà thiếu việc “thi hành ý của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” thì chưa đủ để vào Nước Trời, mà trái lại còn đáng bị Chúa gọi là “phường gian ác” và bị đuổi đi “khuất mắt Chúa.” Thi hành ý Chúa Cha không phải là cứ làm bất kỳ điều gì mình cho là tốt mà là làm điều tốt Chúa Cha muốn. Chúa Giêsu nêu gương cho chúng ta khi Ngài từ khước ý riêng mình để chọn con đường cứu độ bằng thập giá như ý Chúa Cha muốn: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,40).

Mời Bạn: Chúng ta phải luôn cảnh giác trước những cám dỗ êm dịu là pha mình vào nhiều hoạt động xét khách quan không xấu, thậm chí còn rất tốt nữa. Thế nhưng đó có thể là những điều tốt giả bởi vì không phải là điều tốt Chúa muốn. Trong tình huống có nhiều chọn lựa mà chọn lựa nào xem ra cũng tốt, thì điều gì giúp chúng ta giống với Chúa Kitô vác thập giá nhất đó chính là điều tốt mà Chúa muốn chúng ta thực hiện.

Sống Lời Chúa: Kiểm điểm mỗi ngày: Hôm nay tôi có làm điều tốt giả nào không? Động lực nào khiến tôi làm thế?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được bắt chước Chúa luôn tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa Cha. Amen.

Comments are closed.