KHẨN!!! XIN KÝ TÊN ĐỂ ỦNG HỘ CHO NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

Kính  gửi quý ACE, quý thân hữu,

đến cuối tuần này (30.06.2013)  thỉnh nguyện thư sẽ khóa sổ.

TS Josef Bordat cần 2000 chữ ký, hiện nay mới được 1577 chữ ký.

Chúng tôi xin quý ACE ký yểm trợ (nếu AC chưa ký) thỉnh nguyện thư  của một người ngoại quốc như TS Bordat thay mặt người Việt mình yêu cầu quốc hôi Đức lên tiếng, can thiệp để cải thiện tình trạng nhân quyền tại Viet Nam. Cũng xin ACE xin chuyển lời kêu gọi này thêm ra ngoài đến các nhóm thân hữu của quý bạn.

Quý bạn nhấn vào link dưới đây

sondern sollten uns deutlich vernehmbar hinter die Forderung nach Freiheit, Demokratie und Achtung der Menschenrechte  stellen

mở ra sẽ thấy ở dòng dưới, bên phải chữ Unterschreiben, bên trái là phần chi tiết về bạn (như tên, địachỉ nhà và địa chỉ Email). Bạn điền vào rồi nhấn Unterschreiben là xong.

Còn nếu bạn không muốn đưa lộ tên mình ra thi bạn đánh dấu x  vào chỗ anonym unterschreiben ở dòng phía dưới, rồi sau đó nhấn Unterschreiben là xong.

 Riêng cho các bạn ngoài nước Đức: xin coi thư tiếng Anh của TS Bordat trong phần cuối mail này.

 Thân kính

Duong Hong-An

(Forum Vietnam 21)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Hãy ký tên ủng hộ thỉnh nguyện thư gửi quốc hội liên bang Đức của TS Josef Bordat yêu cầu can thiệp để cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam

TS. Josef Bordat, một blogger người Đức ở Berlin, đã viết một thỉnh nguyện thư yêu cầu Quốc hội Liên bang Đức can thiệp và đòi hỏi cải thiện tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam. Thỉnh nguyện thư này đặc biệt quan tâm đến việc hạn chế tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tình trạng các tín đồ và Blogger thiên chúa giáo Viet Nam bị nhà nước trấn áp, bắt bớ. Ngày 03/01/2013 TS Bordat đã đưa thỉnh nguyện thư này lên mạng với hy vọng sẽ thâu thập được 1000 chữ ký ủng hộ, biểu đồng tình trong vòng 6 tháng từ 03/01/2013 đến ngày 02/07/2013. Trong thỉnh nguyện thư ông viết: “Với tất cả phương tiện ngoại giao có sẵn trong các mối quan hệ song phương cũng như với Liên minh Châu Âu và Liên Hiệp Quốc cùng các tổ chức trực thuộc, Cộng hòa Liên bang Đức cần tác động để cải thiện tình trạng nhân quyền tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lý do: bản thỉnh nguyện này dựa trên bản án mới đây đối với các blogger công giáo là chứng cớ cho thấy rằng tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do báo chí tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bị kiềm chế đáng kể”.

TS Bordat không đại diện cho tổ chức nào, xin ký tên ủng hộ thỉnh nguyện thư gửi quốc hội Đức liên bang (Bundestag) của TS Bordat [xem thỉnh nguyện thư song ngữ tại đây]

Thỉnh nguyện thư của Josef Bordat gửi đến Quốc hội Liên Bang Đức    ký tên thỉnh nguyện thư

Cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam

Người viết: Josef Bordat từ Berlin

Gửi đến: Uỷ ban thỉnh nguyện Quốc hội Liên Bang Đức

Với tất cả phương tiện ngoại giao có sẵn trong các mối quan hệ song phương cũng như với Liên minh Châu Âu và Liên Hiệp Quốc cùng các tổ chức trực thuộc, Cộng hòa Liên bang Đức cần tác động để cải thiện tình trạng nhân quyền tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lý do: bản thỉnh nguyện này dựa trên bản án mới đây đối với các blogger công giáo là chứng cớ cho thấy rằng tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do báo chí tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bị kiềm chế đáng kể.

Từ nhiều năm nay, tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặc biệt các linh mục và tín đồ công giáo đã bị trấn áp mặc dù hiến pháp nước này đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Trong cùng thời gian này, các bản tin, bài viết có tính cách phê bình chính sách của chính phủ đều có đưa đến nguy hiểm là bị trấn áp. Ngày 28 tháng 12 năm 2012 ba nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Trí Dũng và Maria Tạ Phong Tần trong một phiên toà “trình diễn” (theo AsiaNews) đã bị kết án tổng cộng 25 năm tù. Những người công giáo đã phanh phui trên blog của họ những vụ tham nhũng của đảng Cộng sản cầm quyền. Bây giờ đến lượt 14 blogger công giáo khác ở Việt Nam bị đưa ra tòa. Phán quyết dành cho họ sẽ diễn ra ngày 6 tháng 1 năm 2013. Với cáo buộc “có hành động nhằm lật đổ chế độ” họ có thể bị kết án đến mức nặng nhất là tử hình. (Xem thêm thông tin: jobo72.wordpress.com/2013/01/03/vietnam-drei-katholische-blogger-in-haft/)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết phê chuẩn các công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị cũng như các công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa do đó có trách nhiệm lưu ý bảo đảm cho quyền con người (ở đây: tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do báo chí). Đó cũng là việc mà Cộng hòa liên bang Đức cần đẩy mạnh hơn nữa.

TS Josef Bordat (Berlin)

Thay mặt những người đồng ký tên

Berlin ngày 3 tháng 1 năm 2013 (hoạt động đến 2 tháng 7 năm 2013)

(Bản dịch tiếng Việt của Diễn Đàn Việt Nam 21)

ký tên thỉnh nguyện thư

 

——————————————————————————–

 

Thư ngỏ của TS.Josef Bordat về thỉnh nguyện thư ông gửi Quốc Hội Đức

Thưa quý vị,

Trong những ngày qua tôi nhận được nhiều mails tỏ ý đoàn kết và cảm ơn. Vài Bloggers Việt cũng nhăc đến bản thỉnh nguyện thư. Truoc tiên tôi xin thưa cùng quý vị tôi hết sức vui mừng là chúng ta khi cùng hợp tác sẽ thực hiện được nhiều chuyện – giúp cho nhửng nhà bất đồng chính kiến đang bị cầm tù tại Viet Nam được an toàn. Tôi thừa nhận là không đọc và hiểu được tiếng Việt, nên khi ai muốn liên lạc với tôi thì  xin dùng tiếng Anh hay tiếng Đức

Người ta hỏi tôi về động lực (viêt thỉnh nguyện thư). Tôi khởi xướng thĩnh nguyện thư với tư cách cá nhân, không đại diện cho đảng phái chính trị hay các tổ chức xã hội dân sự nào. Là một người Blogger công giáo, tôi đã quan tâm đến nhiều trường hợp người Blogger công giáo Viet Nam bị đưa ra tòa. Tôi không quen cá nhân ai, nhưng tôi cảm thấy họ là “đồng nghiệp”. Tôi hy vọng họ chấp nhận lòng quý mến của tôi dành cho họ. Tôi cũng không phải là chuyên gia về Viet Nam. Tuy vậy tôi biết là còn có rất nhiều trường hợp (bắt bớ) đang diễn ra, khiến tôi thấy có nhu cầu xâu xa phải viết thỉnh nguyện thư.

Thỉnh nguyện thư này kêu gọi quốc hội nên có hành động trong khuôn khổ luật pháp nước Đứ,  trao quyền hành cho chính phủ Đức, đặc biệt bộ ngoại giao Đức can thiệp cho các nhà bất đồng chính kiến được an toàn, đòi hỏi Viet Nam tôn trọng, bảo vệ nhân quyền: đó là các quyền tự do tôn giáo, tụ do tư tưởng và tự do báo chí.

Người ta hỏi tôi có thể làm gì thêm được không. Có hai cách ký cùng một bản thỉnh nguyện, một ở chỗ này và một ở chỗ kia (xin coi chú thích phía dưới) . Bạn có thể ký ở cả hai nơi. Nhưng cuối cùng một chữ ký không được đếm là hai. Mục đích của thỉnh nguyên thư là đạt được 1000 chữ ký, không có một con số nhất định nào mà dựa theo đó bản thỉnh nguyện được chấp thuận.

Ngoài ra số chữ ký là một hình thức bầy tỏ cho chính phủ Đức thấy cần phải quan tâm  xét đến bản thỉnh nguyện và, như tôi biết, không bắt buộc họ phải hành động.  Mặt khác, có  càng nhiều chữ ký tỏ quan điềm thái độ của mìnhthì  càng tốt. Mỗi chữ ký đều có giá trị, nhất là kêu gọi được sự chú trọng của truyền thông  và nhận thức của dư luận.

 

Có  thể là giới lập pháp trong chính phủ Đức khi biết đến các trường hợp (vi phạm nhân quyền)  sẽ xúc tiến bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu chứ không chỉ riêng cho Việt Nam, dù thế họ sẽ nhận thức rõ được là nhân quyền tại Việt Nam bị vi phạm trầm  trọng. Xin quý bạn phổ biến rộng rãi thỉnh nguyện thư.

Cảm ơn quý vị. Chúa ban phúc lành cho quý vị.

Thân kính

Josef Bordat

(Bản dịch tiếng Việt của Thông Tin Đức Quốc)

 

——————————————————————————–

 

* Ghi nhận của Diễn Đàn Việt Nam 21

 

Ngày 07/01/2013 Ông Bordat cũng chú thích sửa chữa về 2 điều lầm lẫn ghi trong thỉnh nguyện thư và sẽ ghi chú thêm dưới thỉnh nguyện thư vì nguyên văn của thỉnh nguyện thư đưa lên trang mạng không sửa được nữa:

- Sai: Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Trí Dũng và Maria Tạ Phong Tần trích dẫn theo Asia News, đúng ra là Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và Maria Tạ Phong Tần

- Sai: Ngày xử 06/01/2013 trích dẫn từ Katholisches.info, đúng ra là 08/01/2013

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

http://jobo72.wordpress.com/2013/01/05/about-the-petition-verbesserung-der-menschenrechtssituation-in-vietnam/

Additional information in English – Open letter to (potential) signers

Ladies and gentlemen,

for I received a lot of mails in the last days, expressing solidarity and gratitude, and some Vietnamese bloggers mentioned the petition, I first of all want to express my deep joyousness about the fact, that together we really can move something – for the good of the arrested dissidents in Vietnam. I have to admit, that I am not able to read and understand Vietnamese language, so if anybody wants to stay in contact, it would be necessary to use English or German for conversation.

I was asked about my motivation. I started this petition as a private person, not represanting any Political Party or NGO. As a Catholic blogger I am emotionally involved into the different cases of politically motivated trials against Catholic bloggers in Vietnam. Although I do not know anyone personally, I feel free enough to call them „collegues“. I hope they will take this as a token of my esteem. I am, by the way, not an expert on Vietnam. So, I had to learn that there are much more cases ongoing. That once more shows to me the deep need for the petition.

I was asked about the legal status of the petition. This petition calls for action within the parlamentary process of legislation in Germany in order to empower the German Government, especially the Minister for Foreign Affairs, to intervene for the good of any dissident, holding Vietnam to account for the protection of Human Rights, i. e. the freedom of religion, of opinion, and of the press.

I was asked about posibilities to act additionally. In the moment, there a two posibilities to sign the same petition, one here and one there. You may sign one of them or both. In the end the votes are not counted twice. There is no exact number to be reached in order to get the petition accepted; the goal is to reach 1000 signers.

Furthermore the number of signers does only indicate a certain need for the German Government to negotiate the petition; there is, as far as I know, no obligation to do so. On the other hand, the more signers express their attitude, the better. So: Every single vote counts to keep (first of all: to get) the topic into media and, as a result, into public awareness.

It also may be, that beside of the legislation members of German Government get to know the cases and act under their general competence to promote Human Rights in the World. That does mean, there is no need for a special mandate concerning Vietnam, but for the awareness, that in Vietnam Human Rights are harmed systematically – and that seems to be the case. So: Please spread the massage broadly!

Thank you all! God bless you!

Yours sincerely,

Josef Bordat

 

Comments are closed.