HÔM NAY…

HÔM NAY…Điều quý nhất mà bạn có: Hôm Nay, dẫu rằng nó bị kẹp giữa Hôm Qua và Ngày Mai. Chính Hôm Nay, bạn có thể được hạnh phúc, chứ không phải Hôm Qua hay Ngày Mai. Hôm Qua không … Continue reading