THẬT BUỒN CƯỜI!!!!

1. Thật buồn cười là sao tờ 10000đ trông quá to và quá giá trị lúc chúng ta cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng 2. Thật buồn cười là sao 60 … Continue reading