TRÁI TIM MỤC TỬ

“Mục tử “có nghĩa là người nhìn bằng con mắt, nhưng nếu định nghĩa như vậy thật là ngớ ngẫn, vì ai chả nhìn bằng mắt, chẳng lẽ nhìn bằng mũi sao ? Nhưng “ mục tử” ở đây có nghĩa là : người chăn dắt, nhưng nói đến chăn dắt là nói đến súc vật. Vì vậy, cụm từ “ mục tử” là cụm từ nhà Đạo chứ không phải là cụm từ để dùng thông thường. Nên chi nói đến “mục tử’” là nói đến nhà Đạo, nói đến những vị lãnh đạo tinh thần của Kitô giáo. Như vậy, theo sát nghĩa có nghĩa là người lãnh đạo tinh thần, nói đến lãnh đạo thì phải nói đến hướng dẫn, nói đến hướng dẫn thì phải nói đến “ con mắt”, nghĩa là dùng “ con mắt” để quan sát, để theo dõi, để hướng dẫn, đó là theo nghĩa bóng. Còn theo nghĩa đen thì, hình ảnh người mục tử xuất phát từ nước Dothai, nơi mà nghề chăn súc vật quá đỗi quen thuộc với họ, đó là hình ảnh một người đàn ông cầm gậy đi trước đàn chiên hoặc cừu và chúng đi theo. Đấng Cứu Thế Giêsu, Người xuất thân từ nước Dothai, vì vậy, Người thường dùng hình ảnh người mục tử để nói lên ý nghĩa thiêng liêng là dẫn dắt phần linh hồn của nhân thế. Như vậy, “ mục tử “ là cụm từ dành cho các linh mục công giáo trở lên đến Vị Chủ chăn hoàn vũ là giáo hoàng.

Như vậy, “mục tử” theo nghĩa đen là một nghề nghiệp, nhưng theo nghĩa tôn giáo là một thánh chức, vì sao? Thưa vì, họ đang thi hành một sứ vụ của Thầy Giêsu trao cho. Thầy Giêsu đảm nhận vai trò( sứ vụ ) “mục tử” theo nghĩa siêu nhiên của Thiên Chúa. Vì vậy, Người đã đến trần gian và thi hành sứ vụ Thiên Sai bằng “ Trái Tim Mục Tử”.

Nhưng mục tử theo nghĩa đen cũng có hai loại đó là: Chủ chăn đích thực và người chăn thuê, như vậy, theo đó, người chăn thuê thường vì công việc để lãnh lương, chứ không vì trách vụ và lương tâm, có nghĩa là “Trái tim”. Nhưng Thầy Giêsu là Chủ chăn đích thực chứ không phải là người chăn thuê, vì Người có “Trái Tim Mục Tử”. Trái Tim Mục Tử của Thầy Chí Thánh Giêsu trải qua hơn hai ngàn năm đã đào tạo biết bao “Trái Tim Mục Tử” khác.

Vâng, nếu làm chủ chăn, hoặc mục tử mà không bởi “Trái Tim Mục Tử” của Thầy Giêsu thì đó là người chăn thuê, cho dù ở cấp bậc nào. Đó là lòng mong ước của Thiên Chúa và của Giáo Hội, nên chi, “ Trái Tim Mục Tử’ là một trái tim biết yêu và biết nói. Từ tận nơi sâu thẳm của trái tim, Chúa Giêus đã thốt lên : “ Nầy là Trái Tim đã yêu dấu loài người quá bội, đến nỗi chẳng tiếc sự gì cùng nó”. Vâng ! Đấng Cứu Độ nhân loại là một Ngôi Vị Tình yêu, tình yêu trong chân lý, tình yêu trong ánh sáng của sự thật và sự sống, đó là tình yêu: “Có nói có, không nói không “, một tình yêu có sức phản biện tất cả những gì không thuộc về sự thật. Một tình yêu phản ánh sự vô biên của Thiên Chúa, không gì có thể che giấu được. Một sự thật mà luôn hướng đến sự toàn vẹn, mà dù cho hàng nghìn, nghìn năm sau cũng không phai nhòa, dù cho con mắt trần tục không nhìn thấy, nhưng với con mắt “Đức Tin “ , con mắt ân sũng, thì người ta vẫn nhận ra, đó là ”Trái Tim Mục Tử ” biết nói của Thầy Giêsu, là những trang Tin Mừng Cứu Độ của Người, và Lòng Chúa Thương Xót. Như lời vị Mục Tử hoàn vũ Phanxicô nói: “ Lòng xót thương của Thiên Chúa phải trở nên sứ điệp hằng ngày của giáo hội”.

Lạy Chúa Giêsu, là Đấng có “Trái Tim Mục Tử ”, xín thương ban cho chúng con, không phân biệt cấp bậc, địa vị đều biết đón nhận và tôn thờ “Trái Tim Mục Tử” của Chúa, để chúng con cũng có “ Trái Tim Mục Tử” như Người ./. Amen

Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 2013

Bước Theo

Comments are closed.