Thơ: KÍNH THÁNH ANTÔN PAĐUA

Vào năm một một chín lăm  Gia đình quyền qúy tiếng tăm Nước Bồ  An Tôn sinh giữa thủ đô  Lớn lên đạo hạnh khôi ngô hơn người  Giàu sang vương giả xinh tươi  Bao bông hoa biết nói cười … Continue reading

KINH CẦU ÔNG THÁNH ANTÔN

Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe chúng con. – Chúa Kitô nhậm lời chúng con. Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa … Continue reading