TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM

TIN MỪNG TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần … Vào nhà nào anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy…” (Mt 10,7.12) Suy niệm: Để chuẩn bị … Continue reading

KẺ THÁO ÐINH

Lẽ Sống 11/06/2013 Một trong những chi tiết trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục gợi hứng cho các họa sĩ: đó là việc hạ xác Ngài xuống khỏi Thập giá. Tin Mừng theo thánh Gioan ghi … Continue reading