CÁI MIỆNG.

Lạy Chúa, Cảm ơn Chúa đã tặng con cái miệng Xin cho con siêng năng nói về Ngài Đấng Tình Yêu, Đấng Sáng Tạo muôn loài Xin dạy con biết hát lời ngợi ca: Tạ ơn Cha một tình yêu … Continue reading