10 “HUYỀN THOẠI” CÔNG GIÁO

Khi tôi quyết định liệt kê danh sách này, tôi nghĩ về cách thay đổi, ngay cả trong 10 năm qua. Nếu tôi liệt kê danh sách này từ 10 năm trước, có thể bao gồm: – Người Công giáo … Continue reading

GIEO NHÂN – NHẬN QỦA

Nếu bạn gieo thành thật bạn sẽ gặt lòng tin Nếu bạn gieo lòng tốt bạn sẽ gặt thân thiện Nếu bạn gieo khiêm tốn bạn sẽ gặt cao thượng Nếu bạn gieo kiên nhẫn bạn sẽ gặt chiến thắng … Continue reading

Một bà mẹ hai con đã phải chịu cảnh tàn phế suốt đời, mất vòng ba, suýt chết vì bơm silicone “chợ đen”. Từ nhỏ, cô thợ làm tóc Apryl Michelle Brown (nay 46 tuổi) đến từ Los Angelesđã tự … Continue reading

TÔI HỎI???

Tôi hỏi: đất sống với nhau thể nào? – Đất trả lời: chúng tôi đôn nhau lên Tôi hỏi: nước sống với nhau thế nào? – Nước trả lời: chúng tôi làm đầy nhau Tôi hỏi: cây cỏ sống với … Continue reading