ĐÔI TAI

 Lạy Chúa, Cảm ơn Chúa đã tặng con đôi tai Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài Lời Chân Lý, Lời Hằng Sống Ngài dạy Xin cho con luôn mến say thực thi. Ôi đôi tai nghe bao điều … Continue reading

BÓNG TỐI: Lẽ Sống 04/06/2013

Raoul Follereau đã thuật lại một câu chuyện về một người phong cùi như sau: Từ nhiều năm qua, ông ta sống chui rúc trong căn lều tối tăm của ông. Xa tránh ánh sáng, đôi mắt ông đã trở … Continue reading