BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Lễ kính MMTC. (Ga.6,51-58)

CHÍNH     Ngài là bánh trường sinh
NGÀI       ban Thánh Thể huyền linh nuôi hồn 
LÀ           Thiên Tử Đấng chí tôn
BÁNH      trường sinh dưỡng nuôi hồn chúng con 
TRƯỜNG Giêsu dạy hồn non
SINH       ra Ngài đã dẫn con vào đời


NUÔI       bằng lương thực từ trời
HỒN        con no thỏa từ lời NGÀI ra
CON        Đường NGÀI dẫn về nhà
SỐNG      trong Ân Thánh mặn mà tình CHA
KHIẾT      trinh huệ trắng nở hoa
TRINH     trong thơm ngát tỏa ra giữa đời
SUỐT      đời dâng hiến cho Người
ĐỜI        như huệ trắng tuyệt vời nở hoa

TỪNG      giây con mãi ngợi ca
GIỌT       Châu Máu Thánh nhỏ ra cứu đời
CHÂU      sa nhân ái trùng khơi
MÁU        NGÀI cứu chuộc tội đời nhân gian
TUYỆT     thay! NGÀI đã trao ban
VỜI         cao diệu vợi chứa chan ân tình

           “MÌNH MÁU THÁNH” huyền linh
NGUỒN   thần lương bánh trường sinh nuôi hồn
LINH       hồn bổ dưỡng ơn khôn
THÁNH    Thần ban xuống tâm hồn ngất ngây
TRÙNG    khơi ơn Chúa đong đầy
KHƠI      nguồn ân sủng dựng xây cho đời
TÂM        thanh lòng sẽ thảnh thơi
HỒN       con sẽ đẹp tuyệt vời trong CHA

23.06.2011 trầm Hương Thơ

Comments are closed.