HẠT THÓC DIỆU KỲ

Thi hào Tagore có viết một bài thơ như sau: Một người hành khất ngồi bên vệ đường. Nghe tin hôm đó Đức Vua sẽ ngự giá đi qua. Anh ta cố gắng lết đến cổng làng, lòng nhủ thầm: … Continue reading

ĐÔI TAY

Lạy Chúa, Cảm ơn Chúa đã cho con đôi tay Xin dạy con luôn biết cách sử dụng, để tay con là khí cụ phục vụ như năm xưa Chúa đã làm nhiều. Bàn tay nhỏ làm nên điều kỳ … Continue reading