ÐỈNH CAO

Lẽ Sống 29/05/2013 Ðỉnh Everest cao nhất thế giới của dãy Hy Mã Lạp Sơn như có một ma lực hấp dẫn những người leo núi thiện nghệ. Ai đã vướng vào môn thể thao leo núi xem đó như là … Continue reading

TU SĨ LÀ VIP HAY VÍT???????

(thân tặng những đã theo chúa, đang theo chúa và muốn theo chúa) TU SĨ LÀ VIP HAY VÍT??????? Ngày nay, chúng ta thấy trong xã hội đi đâu cũng thấy biểu tượng VIP. Nào là xe của VIP, nhà … Continue reading

BẤT NGỜ…..

CHÚA Ạ ANH CON SẮP MẤT QUÁ BẤT NGỜ KHI CON NGHE TIN ẤY TUỔI CÒN TRẺ, SỨC CÒN ĐANG SUNG MÃN ĐẠO CHỮ HIẾU ANH ẤY VẪN CHƯA THÀNH NGƯỜI ĐẦU BẠC SẼ TIỄN KẺ ĐẦU XANH KHÔNG TIN … Continue reading