PHƯƠNG UYÊN ƠI! EM LÀ BỒ CÂU TRẮNG

Phương Uyên hỡi em là bồ câu trắng Đem thơ lành trách mắng lũ qụa đen Chúng thi đua lạy giặc qúa thấp hèn Ham ăn bẩn bon chen giành nhau ghế   Giặc vào nhà sao chúng lại hèn thế Chúng cúi đầu dâng hiến đảo … Continue reading

THANH TẨY

  Để đời luôn hạnh phúc, cần thanh tẩy mỗi ngày Sống là thanh tẩy. Có bao nhiêu ngày để sống, thì cũng có bấy nhiêu ngày để thanh tẩy. Muốn bản thân và gia đình hạnh phúc,hãy   thanh tẩy.   … Continue reading