NẾU CUỘC ĐỜI VẮNG BÓNG THÁNH LINH

Lm. Giuse Trần Đình Long Dòng Thánh Thể “Xin Thánh Thần cầu nguyện cho con, bằng tiếng than khôn tả của Ngài” (Rm 8,26) Muôn lạy Chúa Thánh Thần. Xin ngự đến trần gian Tự trời cao gởi xuống Nguồn … Continue reading