THÁNH MATTHIAS

Theo Tông Ðồ Công Vụ 1:15-26, sau khi Ðức Giêsu Lên Trời, các tông đồ cần phải tìm người thay thế cho Giuđa. Với tất cả những bàng hoàng chưa thông hiểu, những nguy hiểm đang phải đương đầu, tại … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 14.05.2013

THỨ BA: 14.05.2013 Ga 15, 9 – 17 1. Ghi nhớ: “Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy”. (Ga15,14) 2. Suy niệm: Nếu xưa kia khoảng cách giữa Thiên Chúa … Continue reading

HOA LÒNG DÂNG MẸ

 CON     dâng lên đóa hoa lòng  DÂNG   lên ngai Mẹ trinh trong diễm tuyền LÊN      đền nghe Mẹ lời khuyên ĐÓA     sen trinh khiết lòng nguyền khắc ghi HOA     tâm tươi thắm từng ly LÒNG   thành chuỗi ngọc thầm thì “Sự Vui” … Continue reading