TRANG ẢNH NGHỆ THUẬT CHIÊM/NIỆM/THIỀN: VƯỜN XUÂN

Ảnh của Vũ đình Huyến, Lm. (CMC)
VƯỜN XUÂN
Xuân tình nở thắm nơi nơi 
Tràn muôn phước cả xuống đời nhân gian 
Hương xuân phơi phới nồng nàn 
Tỏa lên bát ngát trần hoàn nồng say

(Trích thơ của Trầm Hương Thơ)Nguồn Vietcatholic

Comments are closed.