HẠNH CÁC THÁNH 10/05/2013

 Chân Phước Damien ở Molokai  (1840 – 1889)  Chân Phước Damien, tên thật là Giuse “de Veuster”, sinh ở Bỉ ngày 3 tháng Giêng 1840, trong một gia đình mà cha là một nông dân cần cù và bà mẹ … Continue reading

BÀN TAY PHẢI CỦA CHÚA GIÊSU

Lẽ Sống 10/05/2013 Bàn Tay Phải Của Chúa Giêsu Có rất nhiều giai thoại kể về những tượng thánh giá cổ xưa… Tại một nhà thờ bên Tây Ban Nha, có một tượng thánh giá cổ rất đặc biệt. Cánh tay … Continue reading