HẠNH CÁC THÁNH 07/05/2013

Chân Phước Rose Venerini (1656 – 1728) Chân Phước Rose sinh ở Viterbo, Ý Ðại Lợi, năm 1656. Cha ngài là một bác sĩ. Sau cái chết của vị hôn phu, Rose gia nhập một tu viện nhưng chỉ được … Continue reading

LỜI MẸ NHẮN NHỦ CON

Mẹ đã cho con sự sống, nhưng không thế sống thay con Mẹ có thể dạy con nhiều điều, nhưng không thể bắt con học được. Mẹ có thể chỉ đường cho con, nhưng không thể ở đó đễ dẫn … Continue reading