SUY NIỆM LỜI CHÚA 06/05/2013

THỨ HAI: 06.05.2013 (Ga 15, 26 ; 16, 4a) 1. Ghi nhớ: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15, 27). 2. Suy niệm: Chúa Kitô bị đóng … Continue reading

KHÁC BIỆT GIỮA NGÀY VÀ ÐÊM

Một vị đạo sĩ Ấn Giáo nọ hỏi các đệ tử của ông như sau: “Làm thế nào để biết được đêm đã tàn và ngày bắt đầu?” Một người đệ tử trả lời như sau: “Khi ta trông thấy … Continue reading