BÁC TIỀU PHU

Một hôm, một bác tiều phu đã cắt được một cành cây trên mặt sông, chiếc rìu của bác bị rơi xuống sông mất tiu.

Khi bác kêu lên,

Ông Trời hiện ra và hỏi, ”Tại sao ngươi lại khóc?”

Bác tiều phu trả lời rằng cái rìu đã rơi xuống nước mất rồi, và bác cần cái rìu để sinh sống.

Trời đi xuống nước và hiện lên với một chiếc rìu vàng. Trời hỏi: ”Đây có phải rìu của ngươi không?

Bác tiều phu trả lời: “Không.”

Trời đi xuống một lần nữa và đưa lên một chiếc rìu bạc. Trời hỏi: Đây là rìu của ngươi phải không?

Một lần nữa, bác tiều phu trả lời: ”Không”

Trời đã đi xuống một lần nữa và đưa lên một cái rìu sắt. Trời hỏi: Đây là rìu của ngươi phải không?

Bác tiều phu trả lời: Đúng rồi.

Ông Trời hài lòng với sự thật thà của người tiều phu và cho anh ta cả ba cái rìu. Bác tiều phu cầm rìu về nhà cách sung sướng.

Một thời gian sau, bác tiều phu đi bộ với vợ dọc theo bờ sông, vợ bác vô ý thế nào, té ngã xuống sông.

 Khi bác kêu lên, Trời một lần nữa xuất hiện và hỏi: “Tại sao ngươi kêu khóc?”

“Ôi Trời ơi, vợ tôi đã rơi xuống nước!”

Trời đã xuống nước và trở lên với bà Jennifer Lopez.

Trời nói:  ”Đây là vợ ngươi phải không?”

Bác tiều phu kêu lên: Phải.

Ông Trời đã tức giận phán: Ngươi đã nói dối, thằng xạo!”

Bác tiều phu quỳ xuống kêu lên: “Lạy Trời xin tha thứ cho con. Đó là một sự hiểu lầm. Ngài biết, nếu con nói ”không” với bà Jennifer Lopez, Ngài sẽ đem đến cho con bà Catherine Zeta-Jones. Sau đó, nếu con cũng nói ‘không’ với bà ta, Ngài sẽ đem đến vợ con. Nếu con nói có, Ngài sẽ cho con cả ba bà. Lạy Trời, con là một người nghèo, con không thể chăm sóc cả ba bà vợ được, và con yêu vợ con nhiều lắm. Con không muốn nàng chia sẻ tình con với bất cứ ai, đó là lý do tại sao con nói ”Phải” với bà Jennifer Lopez”

Điều đạo đức của câu chuyện này là: khi nào người đàn ông nói dối, là họ có lý do tốt, và vì lợi ích của người khác .. nhất là vì  người đàn bà đầu tiên của mình!

 

The Woodcutter

One day, while a woodcutter was cutting a branch of a tree above river, his axe fell into the river.

When he cried out, the Lord appeared and asked, “Why are you crying?”

The woodcutter replied that his axe has fallen into water, and he needed the axe to make his living.

The Lord went down in the water and reappeared with a golden axe. “Is this your axe?” the Lord asked.

The woodcutter replied, “No.”

The Lord again went down and came up with a silver axe. “Is this your axe?”the Lord asked.

Again, the woodcutter replied, “No.”

The Lord went down again and came up with an iron axe. “Is this your axe?”the Lord asked.

“Yes”, he replied.

The Lord was pleased with the man’s honesty and gave him all three axes to keep, and the woodcutter went home happy.

Some time later the woodcutter was walking with his wife along the riverbank, and his wife fell into the river.

When he cried out, the Lord again appeared and asked him, “Why are you crying?”

“Oh Lord, my wife has fallen into the water!”

The Lord went down into the water and came up with Jennifer Lopez.

“Is this your wife?” the Lord asked.

“Yes,” cried the woodcutter.

The Lord was furious. “You lied! That is an untruth!”

The woodcutter fell to his knees and cried, “Oh, forgive me, Lord. It is a misunderstanding. You see, if I had said ‘no’ to Jennifer Lopez, you would have come up with Catherine Zeta-Jones. Then if I also said ‘no’ to her, you would have come up with my wife. Had I then said ‘yes,’ you would have given me all three. Lord, I am a poor man, and am not able to take care of all three wives, and I love my wife such that I don’t want her to share me with anyone, so THAT’S why I said yes to Jennifer Lopez.”

The moral of this story is: Whenever a man lies, it is for a good and honorable reason, and for the benefit of others.. MOSTLY his 1st lady!

That’s our story, and we’re sticking to it..

THE GUYS. (Squidoo.com)

Comments are closed.