HẠNH CÁC THÁNH 01. 05. 2013

1 Tháng Năm Thánh Giuse Thợ Hiển nhiên là để ứng phó với việc cử hành “Ngày Lao Ðộng” của Cộng Sản mà Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã thiết lập ngày lễ Thánh Giuse Thợ vào năm 1955. Nhưng … Continue reading

DẦU THƠM CHÍNH HIỆU

Người đời nhìn biết cái tốt thật như người sành sõi biết dầu thơm chính hiệu. Người ta thử dầu thơm bằng cách nhỏ vài giọt vào nước, nếu nó chìm xuống đáy, thì đó là dầu hảo hạng và … Continue reading