NGÀY TRỞ VỀ

VRNs (22.04.2013) – Sài Gòn – Trong bữa cơm gia đình, cha tôi tình cờ kể lại câu chuyện từ thuở nhỏ của tôi cho tất cả 5 chị em chúng tôi nghe. Câu chuyện đó tựa như truyện về một cổ … Continue reading