ĐƯỢC GÌ KHI LÀM CHIÊN CHÚA?

Suy Niệm Lời Chúa  21/04/2013 CHÚA NHẬT TUẦN 4 PS – C

Cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục tu sĩ Ga 10,27-30

ĐƯỢC GÌ KHI LÀM CHIÊN CHÚA?

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,27)

Suy niệm: Trong xã hội nặng về nông nghiệp-chăn nuôi như xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu, hình ảnh con chiên luôn được nhắc đến và ví von. Làm chiên trong đàn của Chúa là một hạnh phúc, vì vậy không có chuyện mất mát, thua thiệt. Chiên được nghe, được biết và được bước theo Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành. Hơn thế nữa, chiên còn được sống đời đời do Chủ Chiên là Chúa Cha ban cho. Thậm chí có khi chiên bị què quặt, lạc đường, Chúa đi tìm, vác lên vai mà đem về chuồng săn sóc. Có hạnh phúc nào hơn đối với một con chiên khi mà lông của nó chưa làm nổi một chiếc áo khoác, và thịt của nó cũng chưa nuôi nổi mấy miệng ăn trong một tuần mà Chúa lại ưu ái đến thế!

Mời Bạn: Bạn là chiên được Chúa yêu thương. Bạn có ý thức được điều đó chăng? Bạn có đường để bước theo, có tiếng để nghe, có đất để sống, có tương lai để không bị ngập ngừng. Hạnh phúc được làm chiên của Chúa cần được loan báo, chia sẻ, thông truyền cho người khác. Hoạt động này được gọi là loan báo Tin Mừng. Tin Mừng chỉ được loan báo cách hữu hiệu khi người lãnh nhận cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc từ Tin Mừng, như chiên cảm nhận được sự săn sóc ân cần của chủ chiên.

Sống Lời Chúa: Ơn thiên triệu là ơn được Chúa chọn gọi để sai đi. Ta cầu nguyện để có nhiều người đáp lại và sẵn sàng dấn thân trong công cuộc loan báo Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho hàng giáo sĩ, tu sĩ chu toàn sứ mệnh cao quí của mình, cho các tín hữu sống bậc gia đình luôn nỗ lực làm cho đoàn chiên Chúa mỗi ngày càng thêm đông số.

Comments are closed.