RANH GIỚI GIỮA SỐNG VÀ CHẾT

Vị thiền sư già hỏi người học trò của mình: “Đâu là ranh giới giữa sống và chết ?” Sau một lúc im lặng, người học trò trả lời: – Thưa thầy, theo con thì không có ranh giới giữa … Continue reading