TRUY BỨC ĐẾN BA ĐỜI?

Huỳnh Ngọc Chênh-Blog HNC Đứa bé một tháng tuổi và người mẹ trẻ nầy là tội phạm quốc gia cần phải trừng trị? Thời phong kiến, vua tự cho mình là con trời, ai có ý gì không đồng tình với vua … Continue reading